6 och 8 mm Premium

Kvalitetsvillkor:

  EN plus kvalitetskrav Våra testresultat
Kvalitetsklass: Premium, ENplus-A1 Premium, ENplus-A1
Värmevärde: > 4,6 kWh/kg 5,3 kWh/kg
Diameter: 6 och 8 mm 6 och 8 mm
Volymvikt: 600-750 kg/m3 680 kg/m3
Aska: < 0,5% 0,33%
Fukthalt: < 10% 7,1% 
Mekanisk hållfasthet: > 98% 99%
Tillverkning: Enlig ENplus krav Enlig ENplus krav