Tverrsnitt av et tømmerhus

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.1
6.1
7.1
8.1
8.2
8.3
9.1

 

Fundament
Dragere (under vegger, trykkimpregnert)
Gulvbjelker (trykkbehandlet)
Gulvisolasjon (ull)
Gulvbord 
Terrassebord (trykkimpregnert)
Veggstokker
Vindsperre 
Lekter
Isolasjon vegger (ull)
Veggpaneler 
Bæresøyler
Takbjelker
Gulvbjelker 
Himlingsplater
Lydisolasjon (ull)
Gulvbord 
Takåser
Sperrer
Luftelekter
Takisolasjon
Vindsperre
Taklekter
Himlingsbord
Taktekking
Speilbord
Vindskier
Terrasserekkverk
Dør
Vindu
Trapper
Håndlist
Rekkverk
Ark