Trepellets

I pelletsproduksjonen benytter vi de beste råvarer som er tilgjengelig: Tørr sagflis, høvelspon og sagflis fra trebearbeiding. Så vel som å nyttiggjøre overskuddsmaterialer fra vår egen tømmerproduksjon på en slik måte, kjøper vi også relevante råvarer fra pålitelige samarbeidspartnere. Vi startet pelletsproduksjon i begynnelsen av 2013 og fabrikken produserer opp til 4,5 tonn i timen.Den årlige produksjonen kan dermed være opp til 30.000 tonn trepellets. Eksakte mengder pellets kan også kjøpes uten emballasje (i bulk).

I begynnelsen av mai 2013 ble sertifiseringsprosessen av AS Palmakos pelletsproduksjon fullført, og som et resultat ble vår virksomhet tildelt et ENplus sertifikat. Dette dokumentet bekrefter at våre premium-kvalitet 6 og 8 mm pellets oppfyller kravene i EN 14961-2, noe som betyr at de er produkter av høyeste kvalitet. Det bekrefter også at vår pelletsproduksjon oppfyller alle kravene som stilles.