Palmakos datterselskap Imprest vinner WPA's kvalitetspris i Storbritannia

AS Imprest er stolt vinner av WPA (Wood Protection Association) Treated Wood Quality Excellence Award 2018. Prisen ble tildelt for produksjon av treprodukter under WPA Benchmark-ordningen for konserverende forbehandling av trevirke. Nominasjoner til denne prisen gjøres utelukkende av revisorer for WPA's kvalitetsordning. AS Imprest, basert i Estland, anerkjenner at tredjeparts kvalitetssikring var en nøkkelfaktor for å bygge tillit hos kundene og slå gjennom i det britiske markedet for impregnert tre.

WPA-formann Stephen J Young kommenterer: «Imprest ble med i kvalitetsordningen WPA Benchmark i 2013 og har etter dette konsekvent demonstrert sitt engasjement for å opprettholde sertifiseringen. De er blant eliten av trebehandlere i Europa, og fortjener sin pris for kvalitet fra WPA.»

Imprests lager- og leveranseleder Tõnis Tagel, som mottok prisen, sier: «Vi er virkelig stolte av å være vinnere av WPA-prisen. Vi har sammen med vår leverandør av impregneringskjemikalier arbeidet hardt for å oppnå den beste behandlingskvaliteten på våre produkter i Premium-serien.»

WPA er den tekniske og rådgivende bransjeorganisasjonen for forbehandling av tre i Storbritannia, og arbeider for å bedre trevirkets ytelse som det bærekraftige valget av byggemateriale. Ett av WPA's mål er å forbedre den nyttige levetiden for behandlet tømmer gjennom en enhetlig standard for behandling. For å oppnå dette er organisasjonen med på å utforme og klargjøre britiske standarder for behandling og er rådgivende organ ved implementering av standardene.

Fra juli 2013 er Imprests produkter i Premium-serien sertifisert under WPA's revisjonsordning og har rett til å bære «Benchmark»-logoen. Imprest er den første produsenten utenfor Storbritannia som tildeles denne anerkjennelsen.

Vinnerne av prisene for 2018 ble annonsert under en høytidelig mottakelse og middag i Derby, Storbritannia onsdag den 11. april. Networking-begivenheten var i forkant av WPA's konferanse «Making the Most of Wood» som ble arrangert dagen etter.

Imprests lager- og leveranseleder Tõnis Tagel (til høyre) og award category sponsor, Koppers-representanten Sharon Bratton (til høyre) / Photo: WPA

***

AS Imprest er eid av AS Palmako med en omsetning på over 60 millioner euro i 2017 og 460 ansatte i 4 fabrikker 4 utenlandsfilialer i Storbritannia, Frankrike, Sverige og Norge. Begge selskapene er en del av Lemeks Group, som har utviklet seg til å bli en av de største skogindustriforetakene i Estland.

WPA Benchmark er en tredjeparts kvalitetssikringsordning for tre som er behandlet ved konserverende impregnering. Wood Protection Association, Storbritannias tekniske og rådgivende organ for bruk av industriell trebeskyttelsesteknologi. WPA Benchmark ble etablert i 2011 som en måte for de som tilbyr behandlet tre på det britiske markedet å kunne forsikre kundene om at produktet de har kjøpt er korrekt behandlet for sin bruk, i tråd med kravene i britisk standard BS 8417. Ordningen sertifiserer det faktiske behandlede produktet og verifiserer at det har blitt behandlet for å gi en nyttig levetid spesifisert i BS8417 – 15, 30 for tømmer med jordkontakt eller 60 år for innendørs konstruksjonsvirke. Ordningen styrkes av en godkjenningsordning for treimpregnering som spesifiserer den minimale mengden impregneringsmiddel som må beholdes i produktet etter behandling.