PALMAKO OG IMPREST VIL FORTSETTE KUN UNDER VAREMERKET PALMAKO

Det har gått nesten tre år siden vi først kunngjorde fusjonen mellom Palmako AS og Imprest AS, datterselskaper i Lemeks Group, sommeren 2015 og nå vil den endelige fusjonen finne sted per 1. august 2018 og vi vil deretter videreføre driften under navnet Palmako AS. Alle aktiva, kontrakter, rettigheter og forpliktelser tilhørende Imprest AS vil overføres til Palmako AS som et resultat av fusjonen. Alle eksisterende avtaler og samarbeidsvilkår vil også fortsatt være i kraft. Navnet Imprest er et velkjent og sterkt varemerke og det vil fortsatt være i bruk som varemerke for produktkategorien maskinelt avrundet tømmer. 
 
Følgende detaljer om det fusjonerte selskapet vil være i bruk etter fusjonen 1. august 2018:
Palmako AS
Näituse 25, 50409 Tartu 
Reg nr. (org.nr.) 10301984
MVA-nummer: EE100040546 
Gjeldende konto: IBAN EE811010220224225224; SWIFT EEUHEE2X; SEB Pank AS  
 
Vi håper våre samarbeidspartnere kan foreta nødvendige endringer i dokumenter og fakturaer i god tid, ettersom vi ikke kan akseptere fakturaer og dokumenter stilet til Imprest AS fra og med 1. august 2018. Vennligst legg merke til at Palmako AS fra 1. august 2018 vil utstede fakturaer for varer solgt under varemerket Imprest.
Vennligst kontakt de personene du allerede kjenner dersom du har spørsmål, ettersom telefonnumrene og e-post-adressene til våre ansatte fortsatt vil være de samme. 
 
Vennlig hilsen, 
Palmako AS