Palmako etablerer datterselskap i Norge

AS Palmako har opprettet et norsk datterselskap, Palmako Norge AS, for å etablere seg enda sterkere med sine produkter på det norske markedet og øke omsetningen i Skandinavia. Det nye selskapet er enda et steg i gjennomføringen av den strategiske utviklingsplanen for Palmakos salgsorganisasjon som skal sikre effektiviteten av selskapets salgs- og kundebehandlingsprosesser. 

Norge er ikke et helt nytt og ukjent marked for Palmako. Selskapet har solgt sine produkter dit i mange år via forhandlere og det var denne erfaringen som gav selskapet mot til å etablere seg tyngre og direkte på det norske markedet via sitt datterselskap, Palmako Norge AS. Palmako har et bredt produktutvalg, selskapet selger ulike hageprodukter av tre – hagehus, paviljonger, lekehus, carporter, verktøyboder, hagemøbler, rekkverk og gjerder for hager, blomsterkasser, terrassebord. Selskapet produserer også tresøyler av rundfrest og impregnert trevirke og andre trykkimpregnerte treprodukter, limtre, prefabrikkerte elementer for boliger samt pellets. Over 95 % av produksjonen blir eksportert, hovedsakelig til Europa.

Palmako har allerede over lengre tid aktivt drevet virksomhet i Skandinavia. Selskapet åpnet sin representasjon i Sverige, Palmako AB, for nesten ett år siden og det nye norske datterselskapet er tenkt å dele mellomlageret med det svenske datterselskapet. "Vårt mål er å øke selskapets omsetning i Skandinavia kraftig. De siste årene har vi også satset mye på produktutvikling og vi har en del nytt og spennende å tilby, for eksempel vårt modulkonsept Palmako Modular Garden™. Det er gjennom vårt datterselskap at vi håper å effektivisere vår virksomhet og gi den et puff framover slik at hele vårt produktsortiment i alle produktkategorier blir representert med suksess og utmerker seg på det norske markedet", sa styremedlem Timo Hermlin i sin kommentar til opprettelsen av datterselskapet i Norge. Palmako Norge AS skal styres av Yngve Sommer som takket være sin tidligere stilling som leder for RKC AS har god oversikt over Palmakos forretningsmodell og produkter. "Med støtte i Yngve Sommers tidligere erfaring er den første utfordringen for datterselskapet å sikre rask og fleksibel gjør-det-selv-service gjennom en kort leveringskjede", tilføyde Timo Hermlin.

AS Palmako tilhører Estlands største trevirke- og skogkonsern Lemeks Gruppen, hvem sin virksomhet omfatter hele treforedlingsprosessen fra skogdrift og innkjøp av trevirke til første bearbeiding i sagbruk og produksjon og markedsføring av sluttprodukter. 29 datterselskaper og tilknyttede selskaper tilhører Lemeks Gruppen. Den konsoliderte omsetningen til datterselskapene i 2016 var 115 millioner euro, i tillegg kommer omsetningen fra tilknyttede selskap på 48 millioner euro. Gruppen har mer enn 850 ansatte i Estland, Latvia, Frankrike, Storbritannia, Sverige, og nå også i Norge.