Kapasiteter

Palmako AS eer istand til å bearbeide over 200.000 m3 av sagtømmer pr. år for å produsere forskjellige produkter

55.000

trehus

30.000

levegger

5.000

hagemøbler

13.500

lekeplasseer

25.000 m3

maskinavrundet tømmer

30.000 m3

limtre

46.000 tonn

av trepellet