Innkjøp

Vi bruker nordisk gran for produksjon av våre ferdige tømmerprodukter. Våre kunders bevissthet på trevirke av høy kvalitet, og evne til å vurdere det, har satt høye standarder for kvaliteten på våre trelastinnkjøp.

Dersom du har sagtømmer av gran å tilby og du kan verdisette den, kan du ta kontakt med vårt profesjonelle og erfarne team. Sammen finner vi en løsning på hvordan vi kan øke verdien på tømmeret ditt og levere det til kunder som kan sette pris på det. Våre primære samarbeidspartnere på innkjøp av tømmer ligger i Estland, Latvia og Russland der vi har lang kjøpserfaring.

Vi ser frem til å få et tilbud fra deg!