Heltre stokker og laminerte stokker

Man kan spørre seg hva man skal foretrekke av heltre eller laminert- tømmer når du planlegger kjøp av et trehus. Veggtykkelsen er ofte bestemt av strukturen på huset (husets dimensjoner, høyde, plassering av skillevegger, etc.); Formålet med huset (om det skal brukes som et lagerbygg eller skal være et hus egnet for å bo i) og i andre tilfeller om det er behovet for vedlikehold som er viktigst å ta hensyn til. Noen karakteristiske egenskaper for begge typer følger her for at du lettere skal kunne ta en avgjørelse:
 
»Heltre tømmer
Egenskaper heltre tømmer:
  • Fuktinnhold 18 % +/- 2%
  • Tørkesprekker og andre oppsprekkinger er mulig
  • Setninger i vegger inntil 5% etter fullført bygging kan forekomme; justering kan være nødvendig
 
Bruk av heltre tømmer:
Egnet for bruk til  lettere konstruksjoner, for eksempel hagehus, sommerhus etc. Ekstra isolasjon er nødvendig når huset skal brukes hele året.
 
»Egenskaper laminert tømmer
Laminert tømmer kombinerer moderne teknologi og mange hundre års tradsjon med å bygge trehus, hvor sunt bomiljø og gode kvaliteter på tømmeret har blitt bevart og uønskede egenskaper for massivt tre har blitt redusert.
 
Egenskaper laminert tømmer:
  • Mer stabilt (ingen utvidelse-kontraksjon eller forvrengning)
  • Fuktinnhold 12 % +/- 2%
  • Homogen struktur (ingen sprekker, feil) så det ser også bra ut
  • Mindre setninger i vegger etter fullført bygging (opp til 2%), og er dermed lettere å bygge og krever mindre justering i ettertid. Tappskjøtene blir tettere.
  • Bedre brannmotstand og isolasjon.
 
Bruk av laminert tømmer:
Egnet for bruk i både lette konstruksjoner, som sommerhus og badstuer, samt større hus. Laminert tømmer er anbefalt for bolighus; huset kan kreve varmeisolering avhengig av plasseringen av huset, klima og lokale byggestandarder.