Fyring med pellets

Trepellets kan anvendes i alle ovner konstruert for trevirke og i vanlige ildsteder utstyrt med montert beholder for pellets. Fordelene med å bruke pellets til oppvarming er betydelig lavere pris sammenlignet med andre brenselsvarianter og at fyring med pellets er enkelt og bekvemt. Du trenger bare å fylle opp ovnen en gang i uken. Dette er et miljøvennlig drivstoff, og bidrar til  bevaring av andre naturressurser.