FSC® sertifisering

 

Som et firma i stadig utvikling legger vi stor vekt på miljøvennlig tenkning.
Siden 2004 har vår bedrift vært FSC-sertifisert og på den måten bidrar vi
til bærekraftig skogbruk.

Vi tilbyr hus av FSC-tømmer på forespørsel og for større bestillinger.

Produkter laget av FSC-tømmer er merket i
produktkatalogen med FSC logoen.

 

Palmako AS offentlige politikk om utelukkelse av ulovlig og kontroversielt tømmer:

Det er Palmako AS politikk å unngå å bruke skog som har blitt ulovlig hogget; trevirke fra genetisk modifiserte trær; trær fra områder hvor tradisjonelle eller sivile rettigheter krenkes; og trevirke fra usertifisert gammel skog med høy verneverdi, slik det er beskrevet i de aktuelle FSC PBC reglene i FSC policy.

Vi har oppnevnt en kontaktperson som er ansvarlig for gjennomføringen av denne politikken. Vår innkjøpsansvarlige kan kontaktes for avklaring om eventuelle aspekter ved denne politikken. Gjeldende politikk er offentlig og utleveres til alle som måtte ønske det på forespørsel. Vår innkjøpssjef forklarer gjerne bakgrunnen for denne politikken til alle interesserte parter.

Dersom vi blir informert av en tredjepart, basert på solide bevis, om at noen av våre leverandører forsyner oss med ulovlig eller kontroversielt tømmer, lover vi å raskt å iverksette de nødvendige tiltak. Handlinger kan omfatte stopp i kjøp fra slike kilder eller følge opp aktiviteter med leverandøren for å forklare vår politikk og unngå fremtidige hendelser.

Vi oppfordrer utenforstående til å kontakte oss dersom det blir kjent at tømmer levert til oss er ulovlig eller stammer fra uakseptable kilder. Vi er opptatt av å rette oppmerksomhet mot slike klager som er tilstrekkelig støttet opp av bevis.