Limtreprodukter

Våre limtreprodukter omfatter limtredragere, duo-trio bjelker, fingerskjøtet konstruksjonsvirke og annet laminert trevirke. Dragere anvendes som søyler og for lastebærende konstruksjoner. Vi produserer laminerte bjelker til konstruksjoner i våre egne trehus samt for salg til andre trehusprodusenter.
https://www.palmako.com/sites/default/files/field_pdf_catalog/glue_lam_timber_2018_05_06_eng_0.pdf