Prefabrikkerte hus

Prefabrikkerte hus

Under kategorien Prefabrikkerte hus kan vi levere eneboliger, tomannsboliger, terrasse- og rekkehus, mindre leilighetsbygg, hytter, garasjer, samt fasade & takelementer. Per i dag tilbyr vi bygninger opp til 3 etasjer. Utvalget på disse sidene er noen eksempler på hva vi kan tilby. Vi samarbeider med profesjonelle lokale aktører, og søker flere samarbeidspartnere i Norge.