FSC®-sertifikaatti

 

Jatkuvasti kehittyvänä yrityksenä kiinnitämme suurta huomiota myös
ympäristöä säästävään ajattelutapaan. Vuodesta 2004 lähtien meillä
on ollut FSC-sertifikaatti ja annamme panoksemme myös kestävään
metsänhoitoon.

Tarjoamme FSC-puurakennuksia asiakkaan niin halutessa ja suurehkojen
tilauksien tapauksessa.

FSC-puusta valmistetut tuotteet on merkitty tuoteluettelossa FSC-logolla.


AS Palmakon laittoman ja alkuperältään epäselvän puutavaran käsittelyyn liittyvä julkinen toimintalinja:

AS Palmako pyrkii FSC-käytäntöä soveltaessaan välttämään sellaisen puutavaran käyttöä, joka on hakattu laittomasti, joka on peräisin geenimuunnelluista puista tai joka on hankittu alueilta, joilla rikotaan tapa- tai siviilioikeusnormeja, sekä puuta, joka tulee sertifioimattomista suuren suojeluarvon aarniometsistä, kuten on säädetty FSC PBC  toimintaohjeissa.

Olemme nimenneet yhteyshenkilön, joka vastaa tämän toimintalinjan soveltamisesta. Toimintalinjan minkä tahansa aspektin selvittämiseksi voi ottaa yhteyttä hankintapäällikköömme. Toimintalinja on julkinen ja jokaisen asiasta kiinnostuneen ulottuvilla. Hankintapäällikkömme selittää mielellään toimintalinjan taustaa jokaiselle asianosaiselle.
 
Jos olemme kolmansien osapuolten kautta saaneet varmaa näyttöä siitä, että kuka tahansa tavarantoimittajistamme toimittaa meille laitonta tai alkuperältään epäselvää puutavaraa, lupaamme ryhtyä välittömästi asianmukaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin lukeutuu esimerkiksi hankintojen keskeyttäminen kyseisistä lähteistä tai toimintalinjamme selvittäminen tavarantoimittajalle välttääksemme samanlaisten virheiden toistumisen tulevaisuudessa.
 
Rohkaisemme ulkopuolisia ottamaan meihin yhteyttä, jos he ovat saaneet tietää, että meille toimitettu puutavara on laitonta tai peräisin hylätyistä lähteistä. Sitoudumme kiinnittämään huomiota kaikkiin sellaisiin väitteisiin, joita tukee riittävä näyttö.