Praktikale soovija ankeet

Isikuandmed
Kontaktandmed
Kui erineb eelnevast
Haridus ja õpingud
Kuu ja aasta
Soovitav praktikakoht
Praktika alguse ja lõpu kuupäev, maht tundides
Varasem töökogemus ja sooritatud praktikad
3 viimast, alustada hilisemast. Palume märkida iga töökoha ja praktika puhul: Firma / Organisatsiooni nimi, Ameti- või praktikakoht, Töötamise või praktika aeg (kuu, aasta - kuu, aasta). Praktika puhul märkida ka praktika maht tundides.
Lisaandmed