Postimehe online väljaande majandusuudiste portaalis E24 ilmus artikkel meie tublist Prantsuse turu müügispetsialistist Katrin Reiljanist. Artiklit on võimalik lugeda siit