FSC®-sertifikaat

 

Pidevalt areneva ettevõttena pöörame suurt tähelepanu ka keskkonnsõbralikule mõttelaadile. Alates 2004. aastast omame FSC-sertifikaati ning anname oma panuse metsade säästlikku majandamisse.

FSC-puidust maju pakume kliendi soovi korral ja suuremate tellimuste puhul.

Tooted, mis on valmistatud FSC-puidust, on tootekataloogis märgistatud FSC-logoga.


Palmako AS ebaseadusliku ja kahtlast päritolu puidu käsitlemisega seotud avalik poliitika:

AS Palmako poliitika on FSC poliitika rakendamisel vältida sellise puidu kasutamist, mis on ebaseaduslikult langetatud; mis on pärit geneetiliselt muundatud puudest; mis on pärit piirkondadest, kus rikutakse traditsioonilisi või tsiviilõigusi ning puitu, mis on sertifitseerimata kõrge kaitsealuse väärtusega põlismetsadest, nagu kirjeldatud käesolevas FSC PBC poliitikas.

Oleme kindlaks määranud kontaktisiku, kes vastutab käesoleva poliitika rakendamise eest. Meie ostujuhi poole võib pöörduda selle poliitika mistahes aspekti selgitamiseks. Käesolev poliitika on avalik ja kättesaadav ükskõik kellele, kes selleks soovi avaldab. Meie ostujuht on meeleldi valmis selgitama selle poliitika tausta kõigile huvitatud osapooltele.

Kui me oleme kolmandate osapoolte kaudu saanud kindlaid tõendeid, et ükskõik milline meie varustaja varustab meid ebaseadusliku või kahtlast päritolu puiduga, lubame koheselt vajalikke meetmeid rakendada. Need meetmed võivad hõlmata sellistelt allikatelt ostude peatamist või järeltegevuskava tarnijaga meie poliitika selgitamiseks ja tulevikus selliste juhtumite vältimiseks.

Me julgustame kõrvalisi osapooli meiega ühendust võtma olles teada saanud, et meile tarnitud puit on ebaseaduslik või pärit mitteaktsepteeritud allikatest. Võtame endale kohustuse pöörata tähelepanu kõigile sellistele väidetele, mis on varustatud piisava tõendusmaterjaliga.