Ordet ”stuga” kan beteckna många olika produkter i vårt utbud: här ingår praktiska och enkla redskapsbodar, lekstugor, romantiska och hemtrevliga paviljonger, grillstugor, carportar och garage, och sist men inte minst, klassiska friggebodar för användning som förråd eller ett skönt extrautrymme för familjen eller gästerna.

Våra arkitekter har tagit fram en hel serie av timmerhus bland vilka var och en kan hitta sin favorit i vår produktkatalog. Våra timmerhus passar för användning som sommar- eller fritidshus, campingstugor eller bostadshus, men vi erbjuder dessutom utebastur. Om du inte hittar någonting lämpligt i vår katalog, tillverkar vi gärna ett hus som är anpassat till just dina behov.

I vår kategori prefabricerade trähus  hittar du attefallshus och mobila hus, fritidshus, bostadshus, parhus, radhus, mindre flerfamiljshus, fasad- och takelement och garage. För närvarande erbjuder vi upp till 3 våningar höga byggnader.

Våra limträprodukter omfattar limträbalkar, dubbel- och trippelbalkar, fingerskarvat konstruktionsvirke och limträstockar. Balkarna används främst som bärverk i olika träkonstruktioner. Limträstockar använder vi såväl i produktionen av väggkonstruktioner för våra timmerhus som för försäljning till andra timmerhustillverkare.

Träpellets är ett miljövänligt biobränsle vars främsta fördelar ligger i ett betydligt förmånligare pris jämfört med andra uppvärmningssätt, samt dess enkelhet och användarvänlighet. Vi erbjuder 6 och 8 mm träpellets i Premium kvalitet som vi tillverkar av bästa möjliga råvaror.

Palmako Modular Garden™ är Palmakos modulstaketserie som gör det möjligt att enkelt sätta upp ett staket av seriens paneler och bygga ut det med volymmoduler för olika syften. 

Stugor

Ordet ”stuga” kan beteckna många olika produkter i vårt utbud: här ingår praktiska och enkla redskapsbodar, lekstugor, romantiska och hemtrevliga paviljonger, grillstugor, carportar och garage, och sist men inte minst, klassiska friggebodar för användning som förråd eller ett skönt extrautrymme för familjen eller gästerna.

Timmerhus

Våra arkitekter har tagit fram en hel serie av timmerhus bland vilka var och en kan hitta sin favorit i vår produktkatalog. Våra timmerhus passar för användning som sommar- eller fritidshus, campingstugor eller bostadshus, men vi erbjuder dessutom utebastur. Om du inte hittar någonting lämpligt i vår katalog, tillverkar vi gärna ett hus som är anpassat till just dina behov.

Prefabricerade trähus

I vår kategori prefabricerade trähus  hittar du attefallshus och mobila hus, fritidshus, bostadshus, parhus, radhus, mindre flerfamiljshus, fasad- och takelement och garage. För närvarande erbjuder vi upp till 3 våningar höga byggnader.

Limträprodukter

Våra limträprodukter omfattar limträbalkar, dubbel- och trippelbalkar, fingerskarvat konstruktionsvirke och limträstockar. Balkarna används främst som bärverk i olika träkonstruktioner. Limträstockar använder vi såväl i produktionen av väggkonstruktioner för våra timmerhus som för försäljning till andra timmerhustillverkare.

Träpellets

Träpellets är ett miljövänligt biobränsle vars främsta fördelar ligger i ett betydligt förmånligare pris jämfört med andra uppvärmningssätt, samt dess enkelhet och användarvänlighet. Vi erbjuder 6 och 8 mm träpellets i Premium kvalitet som vi tillverkar av bästa möjliga råvaror.

Modular Garden

Palmako Modular Garden™ är Palmakos modulstaketserie som gör det möjligt att enkelt sätta upp ett staket av seriens paneler och bygga ut det med volymmoduler för olika syften.